سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهره سعادتمند – استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
لیلا لندی اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فرهتگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خور
محمد جواد فرهنگ – کارشناس حقوق قضائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

دانشگاهها علاوه بر مسئولیت های آمموزشی و پژوهشی نقش تربیتی انها در شکل دادن به شخصیت دانشجو از نظر خصوصیات اخلاقی و فردی و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی وی اهمیت اساسی دارد. انتظاری که از دانشگاه در نظام اسلامی مجود دارد تربیت دانشجویانی است که علاوه بر تخصص و مهارت های لارم بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی انسانهای متدین و مسوول در قبال انقلاب و جامعه باشند دانشجویان دانشگاهها به لحاظ حساسیت دوران رشد و تحول خود و شرایط بخحرانی زندگی بویژه در سالهای اول ورود به دانشگاه ، فشارها و ناراحتی های بیشتری را تجربه می کنند ه از آن جمله می توان به کسستن از زندگی قبلی و شبکه خانواده و وارد شدن در زندگی دانشجوئی ، کمبود خوابگاه ، مشکلات معیشتی ، نوع برنامه ریزی درسی ، مسائل عاطفی و روانی و …. اشاره کرد. امروه یکی از معضلاتی که محیط های دانشگاهی را به شدت مورد تهدید قرار داده و هر روزه نیز بر دامنه آن افزوده می شود معضلات و مسائل سوء اخلاقی و رفتاری در میان جوانان به خصوص قشر دانشجو می باشد البته این وضعیت بین جوانان غیر دانشگاهی با دانشجویان قابل مقایسه نبوده و در مجموع دانشجویان از وضعیت مطلوب تری برخوردار هستند. ولی روند تغییرات اخلاقی و رفتاری که از چند سال گذشته شدت گرفته در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می یابد. چه عوامل و معضلاتی بر سر راه تربیت نیروهای متخصص و متعهد در دانشگاه وجود دارد؟ و راه حل رفع آن به چه شکلی چیست؟ بر این اسا در این تحقیق سعی شده با بررسی مقررات و وضعیت موجود دانشگاه ازاد اسلامی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و نهادهای مجری آن موانع و مشکلات فراروی این امر را در این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اهمیت ایجاد ساختار مناسب جهت کنترل مسال اخلاقی و رفتارهای در بین دانشجویان دانشگاه ها پیشنهاد تشکیل دفتری بنام ارشاد و راهنمایی تحت نظارت معاون دانشجوئی به همران نحوه فعالیت این دفتر داده شده است.