سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی خانی – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی
صادق زمانی – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

چکیده:

هدف از این مطالعه برآورد غناء گونه ای پرندگان جوجه آور در تنها دریاچه طبیعی شمال شرق ایران می باشد. بر این اساس از اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ لغایت اردیبهشت ماه ۱۳۸۶به مدت یک سال نسبت به پایش و ثبت فهرست پرندگان دریاچه بزنگان سرخس ( به عنوان یکی از مناطق مهم زمستان گذرانی پرندگان دراستان خراسان رضوی) اقدام گردید . طی این پایش تعداد ۱۲۲ گونه از ۳۶ خانواده مختلف پرندگان آبزی،کنار آبزی و خشکی زی مشاهده و ثبت شد. که ۲۸% آن گونه های بومی ، ۳۲ %جوجه آور ، ۲۵ % زمستان گذران و ۱۵% عبوری می باشند. در مجموع ۷۷ گونه پرنده زاد آور در منطقه شناسایی شد که تعداد ۳۳ گونه آن معادل ۲۷% بومی زاد آور و تعداد ۴۴ گونه معادل ۳۶% آن مهاجر جوجه آور بوده اند. سسک تالابی پر سر و صدا Acrocephalus stentoreus بیشترین وابستگی را به نیزارهای دریاچه داشته است. پرستوی معمولی Apus apus بیشترین جمعیت را در میان گونه های مهاجر جوجه آور منطقه داشته است. عوامل تهدید کننده زیستگاه ، عوامل طبیعی و انسانی بوده که سهم عوامل طبیعی خصوصاً خشکسالی بیشتر بوده است.