سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ایلدرمی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر
میرمهرداد میرسنجری – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
احمد براتی – عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر
افشین علیزادهشعبانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

کفتار راه راه (Hyaena hyaena hyaena گونه ای است از راسته گوشتخواران که با خوردن حیوانات مرده نقش مهمی درپاکسازی طبیعت و جلوگیری از انتشار آلودگیها و بیماریها دارد اینگونه در اکثر مناطق ایران بجز مناطق خزری و آذربایجان پراکندگی دارد و با توجه به اینکه مطالعات کمی در مورد کفتار راه راه درایران صورت گرفته است دراین پژوهش وضعیت پراکندگی کفتار راه راه درمنطقه حفاظت شده لشگردربررسی گردید بدین منظور درابتدامنطقه به بخشهای مطالعاتی تقسیم و مسیرهای پیمایش در هر بخش مشخص شد حضورکفتار راه راه با مشاهده مستقیم و از روی آثار و شواهد به جا مانده مانند لانه، سرگین ، لاشه و ردپا بررسی گردید پس از ثبت اطلاعات صحرایی انتقال نقاط حاصل از مجموعه بازدید ها توسط نرم افزار Arc gis9.2 روی نقشه منطقه صورت گرفت طی ۳۰ بازدید میدانی از مهرماه سال ۸۹ تا مهر ۹۰ صورت گرفت درمجموع ۵ مورد مشاهده مستقیم گونه ۳ مورد لانه دو مورد لاشه کفتار و ۳۰ مورد سرگین و ردپا ثبت گردید.