سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید کامیابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، سمنان، ایران
اشرف شفائیان – دانشجوی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
خلیل نثاری – دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی،سمنان،ایران

چکیده:

با توجه به این که یکی از محورهای مهم مورد توجه در این همایشبررسی وضعیت پژوهشی موجود در زمینه سوانح ترافیکی در کشور بود بر آن شدیم که این مسئله را با دیدگاه هواشناسی جاده ای مورد بررسی قرار دهیم. اغلب حمل و نقل تحت تاثیر اقلیم و پیامدهای آن قرار می گیرد که آثار و پیامدهای منفی نیز در زمینه حوادث ترافیکی نقش داشته است. لذا این تحقیق با هدف سازمان دادن مطالعه اثر اقلیم روی شبکه حمل و نقل به ویژه شبکه حمل و نقل مینی و ارائه راهکارهای مدیریتی در جهت کاهش اثرات نامطلوب اقلیمی در احتمال حوادث جاده ای و شناسائی پدیده های اقلیمزی موثر در این ارتباط با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و برپایه مرور پیشینه تحقیق در این زمینه به صورت مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه هاو بانک های اطلاعاتی در راستای بسط و گسترش و شناخت عوامل مختلف تاثیر گذار بر سوانح جاده ای می پردازد که از عمده نتایج آن شناخت وضعیت پژوهشی در این زمینه می باشد که بر پایه این شناخت به راهکارهایی خواهیم پرداخت.