سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریا بهزادتبار – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد حسین قبادی – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
لیلی ایزدی کیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

ارزیابی بالقوه زمینلرزه با استفاده از گسل های فعال در درک خطر زلزله نقش مهمی بازی می کند. منطقهی مورد بررسی در جنوب شرقی شهر همدان واقع شده است. در این مقاله با تعیین محل گسلهای موجود در جنوب شرق همدان خطر زمین لرزه به روش قطعی ارزیابی شده است. براساس محاسبات انجام شده بزرگی زلزله حاصل از این گسلها بین ۵/۴ تا ۶/۸ در مقیاس ریشتر می باشد. بر اساس فاصله گسل های اطراف سه نقطه مورد مطالعه (روستای زمان آباد، کمری و منگاوی) شتاب افقی ناشی از فعالیت این گسلها بین ۰/۰۸ تا ۰/۲۶ و شتاب قائم بین ۰/۰۴ تا ۰/۱۳ محاسبه شده است.