سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عاطفه طاهری – کارشناسی ارشد تکتونیک گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد
کریم روشن بخت – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
محسن پورکرمانی – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سیدحسین میرزینلی – دانشجوی دکتری

چکیده:

محدوده مورد مطالعه احداث سد در شهرستان الیگودرز ودرجنوب شرقی استان لرستان جنوب شهرستان الیگودرز قرار دارد مطالعات زمین شناسی مهندسی در تمامی مراحل اجرای یک طرح سدسازی موثر میباشند عدم کارایی و مشکلات یک سوم از سدها در سطح جهان نتیجه ضعف مطالعات مهندسی آنها بوده استهدف انجام این پژوهش بررسی زمین شناسی مهندسی سد ده جانی و بررسی پایداری شیب تکیه گاههای آن می باشد که برای تحقیق این هدف ابتدا ویژگیهای مهندسی توده سنگ در منطقه محاسبه گردید که نتایج زیر به دست آمد مقدار RMR برای تکیه گاه سد عدد ۵۰ محاسبه گردید توده سنگ مذکور در کلاس III سنگ مناسب قرار میگیرد و مقدار شاخصGSI برابر ۴۵ محاسبه شد. در روش RMR بازه مقدار میانگین زاویه اصطکاک میانگین این مقدار برابر با ۳۰ درجه می باشد. در روش GSI این مقدار ۲۸ درجه محاسبه گردید