سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم صادق زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان
حسین مصدق – دکتری چینه شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
محمود شرفی – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
محمود حسینی نژاد – دکتری چینه شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه دامغان

چکیده:

سازند مبارک (کربونیفر زیرین) در حوضه رسوبی البرز در شمال ایران گسترش دارد. این سازن د در ناحیه میغان با ضخامت ۴۵۰ متر عمدتا از شیل های ضخیم لایه با میان لایه های آهک نازک لایه در بخش قاعده، آهک های نازک تا ضخیم لایه در بخش میانی و تناوب شیل های تیره ضخیم لایه و آهک های نازک لایه در بخش فوقانی تشکیل شده است. نهشته های آهکی سازند مبارک در برش میغان غنی از جلبک های آهکی می باشد. مطالعه حدود ۹۰ مقطع نازک از ردیف های دریایی سازند مبارک در این برش منجر به شناسایی چهار جنس و چندین گونه از جلبک سبز- آبی(Blue-Green Algae)، جلبک سبز (Green Algae)، جلبک قرمز (Red Algae) و جلبک های با منشا نامشخص (Problematic Algae) گردید. این گونه ها متعلق به جنس های دارای بیشترین فراوانی در محیط های لاگونی می باشند.