سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید رضا کریمی – اساتید گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجا
مجید اسمعیلی زاده – اساتید گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجا
مرتضی ابولی پور – دانشجوی کارشناسی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر

چکیده:

این پژوهش به منظور اثرات تیمارهای چینه سرمایی (۲۰ و ۴۰ و ۶۰ روز) بر جوانه زنی بذور انار رقم ملس یزدی صورت گرفت. آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد و جوانه زنی بذور در یک دوره ۴۰ روزه از زمان کشت یادداشت برداری شد. بالاترین درصد جوانه زنی ( ۴۸ %) در ۴۰ روز چینه سرمایی و کمترین جوانه زنی ( ۱۶ %) در ۲۰ روز چینه سرمایی حاصل شد. بالاترین سرعت جوانه زنی در تیمار ۶۰ روز چینه سرمایی به دست آمد.