سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد اخوان مهدوی – کارشناس مسئول دفتر فنی سازمان مدیریت بحران کشور
صالح ملک پور – کارشناس ارشد مهندسی زلزله سازمان مدیریت بحران کشور

چکیده:

هدف از این تحقیق نشان دادن کارایی و توجیه اقتصادی طراحی یک جداگر لرزه ای با هسته سربیLRB) برای سازه های بتنی با ارتفاع کم می باشد. این تحقیق به بررسی یک مثال خاص برای طراحی دو قابB و A می پردازد. این کار مطابق با آئین نامه های کاربردی برای یکساختمان اداری انجام شده است. قابAیک قاب مقاوم خمشیRC) و قابB یک قاب مقاوم خمشی دارای جداساز پایه است. ساختمان اداری از ۲ طبقه و با ۴ ردیف از ۴ ستون تشکیل شده است. در نهایت کل مصالح مورد نیاز برای هردو قاب مورد مقایسه قرار گرفت. طراحی قاب B نیازمند ۱۶ عدد جداگر لرزه ای با هسته سربی LRB است.