سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا رفیعی کرهرودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رضا وفایی شوشتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رامین داعی – موسسه زیست محیطی سبز اندیشان
محمود کلنگری – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی

چکیده:

کویر میقان در شمال شرقی اراک قرار دارد روستاهای ویسمه و داود آباد و مبارک آباد و میقان روستاهای حاشیه کویر می باشند که به شدت تحت تاثیر شرایط اقلیمی این منطقه هستند این منطقه زیستگاه موجوداتمختلف از جمله پرندگان مهاجر و بندپایان متعددی می باشد در سالهای اخیر ورودفاضلاب به منطقه کویر تغییرات اکولوژیکی درمنطقه مشاهده شده است تحقیق حاضر به بررسی مقدماتی اثر ورود فاضلاب دراین منطقه برتراکم جمعیت برخی بندپایان پرداخته شد منطقه داود آباد به عنوان منطقه سالم و منطقه مبارک آباد به عنوان منطقه آلوده انتخاب گردید جمع آوری و شمارش بندپایان در کادرهای یکمتر مربعی انجام و داده های به دست آمده در قالب آزمایش فاکتوریل با پایه بلوک کامل تصادفی مقایسه شد.