سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهراب میراثی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شیراز
حسین رهنما – استادیاران گروه عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز
سیدمحمد بینش –

چکیده:

پدیده فرونشست در دهه های اخیر در مناطق مختلف دنیا، بخصوص در استان های کشورمان با ایجاد شکاف،ترک و فروچاله های فراوان، آسیب ها و معضلات زیادی به زمین های کشاورزی، خانه های مسکونی، خطوط انتقال و…وارد نموده است. این پدیده در طی چند سال گذشته در برخی از روستاها و دشت های استان فارس نیز مشاهده شده است. بدلیل عدم توجه به این پدیده، تعدادی از خانه های روستایی قابلیت بهره برداری و سکونت خود را از دست دادهاند و مسائلی نظیر کوچ، انتقال افراد و ایجاد خانه های جدید بوجود آمده است که هزینه های زیادی را در بر داشته است. از آنجایی که با شناسایی عوامل موثر در شکل گیری این پدیده می توان راهکارهای مناسب جهت مقابله با آن رااتخاذ کرد، در این مقاله با انجام یک پژوهش موردی به بررسی آسیب ها و دلایل اصلی پدیده فرونشست زمین درمناطق روستایی اطراف مرودشت پرداخته شده است. در این زمینه سعی گردیده است که علاوه بر انجام مطالعات صحرایی، با بهره گیری از تجربیات بدست آمده در پژوهشهای مشابه در سایر مناطق کشور، راهکارهای مناسب جهتجلوگیری از این پدیده ارائه گردد