سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی کاروان – کارشناسی ارشد ساخت وتولید-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

از خصوصیات جامع سطوح ماشین کاری شده خصوصیات ساختاری سطح یعنی خواص فیزیکی و مکانیکی سطوح می باشد این خواص با تغییر پارامترهای ماشینکاری تغییر می کند این تغییرات عمدتا تحت تاثیر نیروهای ماشین کاری می باشند که خود متاثر از شرایط ماشینکاری هستند این نیروها خود دراثر اصطکاک و برش قطعه کار بوجود آمده و باعث ایجاد تنش های پسماند مکانیک یو حرارتی می گردند دریک ماشین کاری وضعیت دانه بندی فلزی ریزساختار و شکل دانه ها تغییر کرده و رفتار فلز درخوردگی نیز تغییر می کند دراین بررس یتغییرات نیروهای ماشین کاری برخوردگی سطوح ارزیابی شده و روند تغییرات میزان خوردگی با تغییرات نیروها مشاهده می گردد نرخ میزان خوردگی سطح معرف میزان تنش های پسماند سطحی نیز می باشد این مقادیر خوردگیدرازمایشات خوردگی تحت استاندارهای موجود در فلزات مختلف و پس از ماشین کاری سطح قطعه انجام می گیرد.