سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

راضیه ولی اصیل – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی-دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی – دانشگاه گروه باغبانی-دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه بحرینی – استادیار گروه زیست‌شناسی-دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آرویی – استادیار گروه باغبانی-دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروز گیاهان دارویی اهمیت زیادی در سلامت جامعه از لحاظ درمان و پیشگیری از بیماری‌های مختلف ترکید علت خواص متعدد آن‌ها در درمان بیماری‌های مختلف عدم مقاومت پاتوژنهای مختلف ترکیبات موجود در این گیاهان است. گیاهان دارویی در مدت کاشت و برداشت آلوده به میکرو ارگانیسم‌های مختلفی می‌شوند که ممکن است استفاده آن‌ها توسط انسان را محدود سازد. لذا در این تحقیق که در به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا درآمده است بار میکروبی موجود در دم کرده و آثار گیاهان دارویی نعنا ، سنبل الطیف هندی، مرزه ، بادرنجبویه و آویشن شیراز در مقایسه با کیف خشک (شاه) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بار میکروبی در مصر به گیاهان مورد بررسی اختلاف معنی داری با شاه داشت همچنین دم کردن گیاهان دارویی تحصیل معنی‌داری روی بار میکروبی داشت.