سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم اکبری مطلق – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

چکیده:

شواهد نشان داده اند که افرادی که چالش های جدید را می پذیرند (از قبیل یادگیری یک زبان جدید، سازگاری با یک نقش اجتماعی جدید)، بیشتر در زندگی موفق هستند و درگیر شدن با یک فعالیت داوطلبانه و فعالیت های تفریحی نیز باعث افزایش رضایت مندی از زندگی می شود (باتریکا و اسکنر، ۲۰۰۵). همچنین افرادی که تمایل به روبه رو شدن با چالش های جدید را ندارند و یا خود را در فعالیت های مختلف درگیر نمی سازند دچار عدم احساس رضایتمندی از زندگی می شوند. گشودگی نسبت به تجربه یک صفت عمده ی شخصیت است که در مدل پنج عاملی کاستاومک کری عنوان شده است. عامل گشودگی نسبت به تجربه با خردمندی، گشودگی در برابر افکار جدید، بازخوردهای تربیتی و خلاقیت و زیبایی شناسی مرتبط است. فرد دارای این ویژگی نسبت به جهان درون و بیرون کنجکاو است. زندگی وی از تجربه سرشار است و تمایل به پذیرش عقاید جدید و ارزش های غیر متعارف دارد. کاستاومک کری (۱۹۹۲) عنوان کردند که افراد با گشودگی بالا نسبت به تجربه دوست دارند عقاید تازه و ارزش های بدیعی را در سر بپرورانند و زندگی آنها از تجربه غنی تر است. همچنین افراد با فکر بسته و گشودگی اندک با چیزهای آسنا احساس راحتی بیشتری می کنند و شوق کمتری برای تجربه ی موضوعات تازه دارند (مک کری، ۱۹۸۷، ص ۱۲۵۹). همچنین مدارک پژوهشی بیان می کند که هنرمندان نمونه هایی از افراد با گشودگی بالا نسبت به تجربه به شمار می روند (کاستاومک کری، ۱۹۹۲) و دانجویانی که گشودگی بالاتری نسبت به تجارب دارند ممکن است عملکرد تحصیلی موفق تری داشته باشند (لورل و همکاران، ۲۰۰۶).