سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن خزایی – عضوهیئت علمی دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان

چکیده:

یکی ازروشهای تقویت سازه های اسیب پذیردربرابر زلزله استفاده ازمیراگرهای جاذب انرژی می باشد دراین تحقیق ۶نمونه قاب خمشی فولادی ۸و۴و۱۵طبقه با تعداددهانه ۳و۵براساس ویرایش سوم ایین نامه ۲۸۰۰ طراحی شده است سپس این قابها با سیستم میراگرفلزی ADAS مقاوم سازی شده اند به منظور بررسی مقایسه ای عملکرد لرزه ای سازه های فوق تحلیل دینامیکی غیرخطی روی مدلهای قاب بامیراگرفلزی بدون میراگر قاب خمشی لخت و قاب مهاربندی شده با مهاربندهم محور انجام شده و پارامترهای لرزه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند نتایج تحقیق نشان میدهد که بابکارگیری میراگرها کاهش تغییر مکان افزایش ظرفیت اتلافانرژی سازه مشاهده میشود