سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهعید محمدی – دانشچوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
روح اله محمد ولی سامانی – معاون اجرایی ارشد آارگاه، گروه سد، آب و فاضلاب، شرآت آیسون

چکیده:

پروژه تصفیه خانه فاضلاب شماره ۴ التیمور، یکی از طرحهای عمرانی کشور است که به منظور تصفیه فاضلاب شهری مناطق شرقی شهر مشهد، در حال احداث است. به منظور ارزیابی مقدماتی از شرایط زیر سطحی و مخاطرات احتمالی محل اجرای فاز اول این پروژه، اقدام به حفر ۱۶ گمانه اکتشافی گردید. بر مبنای نتایج حاصل از حفاری ها، مطالعات سطح الارضی و آزمایشات میدانی و آزمایشگاهی، خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی محل ساختگاه این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله به منظور شناخت بهتر و ایجاد درک صحیحتری از خاک های منطقه، اقدام به مقایسه برخی پارامترهای زمین شناسی مهندسی با یکدیگر شده است. نتایج حاصل بیانگر این امر است که رسوبات محل اجرای طرح، عمدتا ریز دانه با مقاومت برشی بالا و دارای نفوذپذیری پائین هستند همچنین می توان دریافت که با افزایش عمق، حد و شاخص خمیری و عدد SPT افزایش و نفوذپذیری کاهش میابد.