سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسمعیل پقه – ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی، پژوهشکده آبزی پروری
امین رنجبر –
شاپور کاهکش –
جواد حسینی –

چکیده:

ریز جلبک نانوکلوروپسیس اوکولاتا(Nannochloropsis oculataاز جمله ریزجلبک های تک سلولی سبز است که در تکثیر ماهیان دریایی اهمیت فراوان دارد و در ناحیه بندر امام خمینی در تکثیر ماهیان خلیج فارس کاربرد دارد . هدف از این کار رسیدن به وضعیت نمودار این جلبک در محیط استوک و بیرون بود . مطالعه روند افزایش تراکم جلبک نانوکلورو پسیس اوکولاتا در داخل آزمایشگاه (بخش استوک ) نشان داد که نمودار افزایش تراکم این گونه با نمودارهای ترسیم شده در منابع مختلف منطبق است . در شرایط دمایی پایین (پایین تر از دمای استاندارد برای کشت جلبک ها ) دوره رشد این جلبک ها طولانی است . این آزمایش نشان داد که می توان این گونه جلبک را در شرایط فصل زمستان کشت داد البته دوره رشد طولانی تر خواهد بود.