سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نوری – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد فلاورجان
غلامرضا امیری –
بهناز تاج – کارشناس بیوشیمی

چکیده:

باتوجه به پتانسیل فوق العاده فناوری نانو درتولید و کاربرد روزافزون نانوذرات به خصوص نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن دراین تحقیق اثرات حضورDMSA دیمرکپتوسوکسینیک اسید برسطح نانوذرات اکسید آهن به عنوان نانوذرات زیست سازگار دربدن جانداران درمقایسه با نانوذرات بدون پوشش برعملکرد کلیه موش سوری مورد بررسی قرارگرفت با تزریق غلظت ۱۰۰mg/kg ازنانوذرات اکسید آهن Fe3o4 بدون پوشش به صورت درون صفاقی به موشهای کوچک آزمایشگاهی درروزهای ۲و۱۰و۳۰ پس ازتیمرا تغییرات معنیداری درپارامترهای کلیه ایجاد نشد به جز تغییر اوریک اسید که درروز های ۱۰و۳۰ بطور معنی داری درمقایسه با گروه شاهد کاهش یافت اما با توجه به عدم تغییر سایرفاکتورهای کلیوی و هم چنین وزن موش ها احتمالا تزریق ۱۰۰mg/kg از نانوذرات اکسید آهن بدون پوشش DMSA به موشهای بالغ سمیتی درکلیه ایجاد نمی کند.