سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمشید جمشیدی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف واحد مهندسی و تحقیقات، شر
فرشاد اکرمی – کارشناس شیمی کاربردی

چکیده:

هدف این مقاله، به دست آوردن مقادیر عددی برای رفتار مکانیکی الیاف درطی تولید تار عنکبوتی (پیش از کاردینگ و پس از کاردینگ ) و بررسی اثر فرآیند کاردینگ بر مشخصات فر الیاف بود. برای اندازه گیری مقادیر عددی مشخصات فر الیاف، از استاندارد بین المللی ایزو ISO/WD 2.2-2004 بهره گرفته شد. شش نمونه الیاف پل یاستر خودرنگ با مشخصات فر گوناگون برگزیده شد و سپس فرآیند کاردینگ با تنظیمات ثابت برروی آن ها انجام گرفت . دو سری نمونه الیاف، برای تعیین مشخصات فر مورد آزمون قرار گرفتند. بررسی های آماری برای مقایسه تغییرات پدیدآمده در مشخصات فر الیاف انجام گرفت.