سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج امیری – کارشناس ارشد منابع طبیعی
سیدمحمود حسینی – کارشناس ارشدبیابان زدایی
حامد شفیعی – کارشناس ارشد بیابان زدایی

چکیده:

فرسایش بادی از مهمترین عوامل تخریب و هدررفت خاک درمنطقه زهک سیستان به شمار می رود لذا یافتن راه هایی که بتواند این فرایند را کنترل و یا به حداقل ممکن کاهش دهد امری جدی محسوب می شود درهمین راستا جهت تهیه نقشه بیابان زایی مدلهای مختلفی ارایه شده است که از این بین مدل Icd ارایه شده توسط اختصاصی و همکاران ۱۳۷۴ و مدل ESAs از جدیدترین این روش ها که درسال ۱۹۹۹ توسط کومیسیون اروپا ارایه شده مورد ارزیابی واقع شده اند نتایج بدست از این دو روش نشان دهنده این واقعی ت می باشد که هر دو روش برای منطقه مورد مطالعه نتایج قابل قبولی را ارایه کرده اند با ذکر این نکته که روش ESAs به دلیل دقت بالایی که دارد با واقعیت مطابقت بیشتری داشته است.