سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا رستم پور شیخ نشین – دانشجو رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان
علی شهسواریان – دانشجو رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان
فرزاد ستوهیان – دکترا زمین شناسی، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه گیلان
برات علی حذار – دکترا دامپزشکی و فعال در زمینه محیط زیست

چکیده:

اثرات زیست محیطی سدها می تواند بر اساس معیارهای مختلفی بر طبق اثرات کوتاه مدت و دراز مدت، اثرات بر سطح منطقه و نواحی که تحت تأثیر تأسیسات سد قرار دارد درنتیجه ، لازم است اثرات منفی زیست محیطی سد جهت توسعه پایدار به حداقل رسانده شود . با بررسی های صورت گرفته از دو سد گتوند (که بر زیست بوم منطقه تاثیرات مخبری گذاشته) و سد کرخه (که با رویکرد توسعه پایدار ساخته شده) ونتایج بدست آمده از ویژگی های سدگتوند که بدون توجه به زیست بوم مورد نظر ساخته شده ، میتوان به واکنش قلیایی سنگدانه ها اشاره کرد که واکنشی زیان آور در بتن بوده که شامل واکنشهای قلیایی – سیلیسی و قلیایی – کربناته میباشد . این واکنش، فرایندی است که منجر به ترک خوردگی و تخریب بتن میگردد. درپروژه سد کرخه نیز که با توجه به زیست بوم و با رویکرد توسعه پایدار ساخته شده میتوان با بررسی زمین لرزه های القائی سد کرخه این نتیجه را حاصل نمود که تعداد زمین لرزه ها بلافاصله همزمان با آبگیری سد افزایش یافته است و با گذشت زمان که سطح آب ثابت شده از تعداد این لرزشها نیز کاسته شده است . بنابراین چنانچه ارتفاع آب موجود در مخزن در حد ثابتی نگه داشته شود تا حدی می توان لرزه خیزی منطقه را کنترل نمود .