سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

هاشم آقازاده – دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
غلامرضا جندقی – استاد دانشگاه تهران پردیس قم
مریم خلیل – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی

چکیده:

فروش شخصی عنصری حیاتی درتلاش سازمان های مدرن امروزی درکسب موفقیت است و به عنوان تنها وسیله ای که امکان انطباق کامل پیامهای بازرگانی را با نیازها و خواسته های مشتریان فراهم آورده است شناخته می شود از این رو شناسایی و تجهیز فروشندگان بیمه به جدیدترین رویکردهای فروش شخصی از الزامات کنونی سازمان ها و مدیران است بنابراین در این پژوهش با شناسایی روشهای نوین فروش خدمات بیمه ارزیابی و مقایسه ی آنها تلاش است شرایط مناسب بکارگیری هر روش در مقابل انواع خدمات بیمه معرفی شود.