سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام امینی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوی
حمید مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری

چکیده:

بدون شک سرعت یکی از مهمترین عوامل بروز تصادفات رانندگی است در سه دهه گذشته تلاشهای گسترده ای در اقصی نقاط دنیا برای پیش بینی نرخ تصادفات با استفاده از متغیرهای آماری و تحلیلی سرعت به انجام رسیده است وگزارشهای مختلفی ارائه شده است این مقاله به بررسی مقایسه ای نتایج تحقیقات انجام شده در موردنرخ تصادفات جاده ای و رابطه آن با پارامترهای وابسته به سرعت در ایران و اروپا می پردازد نتایج حاصل از مطالعات داخل کشور نشان میدهد که با کاهش مجموعهعوامل توزیع سرعت به میزان ۱ کیلومتر برساعت حداقل ۱۰ درصد از نرخ تصادفات کاهش می یابد همچنین در مطالعات اروپایی میانگین سرعت واریانس سرعت و نرخ تصادفات درمدل سازی ها مورد بررسی قراگرفته اند و بهبود ۳ تا ۵ درصدی را در نرخ تصادفات نشان میدهد.