سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریماه رحیمی موگویی – گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید
عبدالمجید چراغعلی – مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران و گروه فارماکولوژی دانشگاه علو

چکیده:

ارزیابی های اقتصاد دارویی ابزاری مهم در عرصه مدیریت تولیدات دارویی و همچنین نظام مراقبت از سلامت و سیستم بازپرداخت به شمار می رود. برای انجام چنین ارزیابی هایی، دستورالعمل های طراحی شده می تواند منجر به یکپارچگی و انتظام بخشیدن بهمطالعات شود. این دستورالعمل ها در کشورهای مختلف جهان در سه دسته کلی، طراحی شده و مبنایی برای انجام مطالعات اقتصاد دارویی محسوب می شوند ولی تا کنون در ایران چنین دستورالعمل هایی تعریف و طراحی نشده است. از اینرو در این مقاله مقایسه ای تطبیقی پیرامون ۱۲ فاکتور تعیین شده درPharmacoeconomic guideline شش کشور منتخب )ایتالیا، روسیه، نروژ، سوئد، استرالیا و فنلاند( صورت گرفته است. این مطالعه می تواند در زمینه طراحی harmacoeconomicguideline برای ایران راهگشا باشد.