سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داوود نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- گرایش خوردگی و حفاظت از مواد- دانشگاه
پویا حسینی بنهنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد- دانشگاه
محمد هادی مؤید – دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد
آرمین ملارمی – کارشناس ارشد شیمی، مدیر واحد تحقیق و توسعه ، شرکت نیرو گستران خراسان

چکیده:

آلیاژ های سرب-کلسیم-قلع-نقره و سرب-آنتیمون به عنوان آلیاژ قطب مثبت باتری سرب-اسیدی(به ویژه استارتر) بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از این تحقیق ، مقایسه خواص مکانیکی و رفتار الکتروشیمیایی آلیاژ پلاک باتری سرب-کلسیم-قلع-نقره با آلیاژ سرب-آنتیمون می باشد. خ.اص مکانیکی با انجام آزمایش های کشش و سختی سنجی ، رفتار الکتروشیمیایی با انجام ازمون های پوتانسیوداینامیک سیکلی در محلول اسید سولفوریک ۴/۸ مولار (محلول اسیدی باتری)، بررسی شد. تنش تسلیم آلیاژ سرب-کلسیم-قلع-نقره، ۱۲/۱۵Mpa و استحکام نهایی آن ۲۳/۱۰Mpa بالاتر از سرب-آنتیمون گزارش شد؛ در حالی که سختی هر دو آلیاژ در حدود ۱۴/۵HB بود. چگالی جریان رویینگی الیاژ سرب-کلسیم-قلع-نقره ، ۰/۲۶۶mA/cm2 پایین تر از آلیاژ سرب-آنتیمون مشاهده شد. بیشتر بودن چگالی سرب-آنتیمون ، با توجه به یکسان بودن واکنش های کاتدی برای هر دو آلیاژ، می تواند منجر به افزایش نرخ خوردگی ان نسبت به آلیاژ سرب-کلسیم-قلع-نقره شود. پتانسیل احیاء هیدروژن برای آلیاژ سرب-کلسیم-قلع-نقره، ۶۵mV پایین تر از آلیاژ سرب-آنتیمون بود، که پایداری بیشتر الکترولیت به ان نسبت داده می شود. ازمایش پوتانسیواستاتیک نشان داد که چگالی جریان آلیاژ سرب-آنتیمون، ۰/۱۰۱mA/cm2 بیشتر از آلیاژ سرب-کلسیم-قلع-نقره می باشد، که تطابق خوبی با نتیجه آزمایش پوتانسیوداینامیک است.