سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن شهابی – گروه فیزیک دانشگاه جامع امام حسین ع تهران
پرویز حسین خانی – گروه فیزیک دانشگاه جامع امام حسین ع تهران
رضا افضل زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران گروه فیزیک

چکیده:

نانوذرات اکسید روی خالص به دو روش مایسل معکوس و گرمایی انفجاری تولید شده اند و اندازه و ویژگیهای ساختاری این نانوذرات توسط دستگاه پراش پرتو XRD) X مورد بررسی قرارگرفت الگوهای پراش پرتو X تشکیل فاز ورتزایت Wurtzite) نانوذرات را تاییدمی کنند اندازه متوسط نانوذرات بدست آمده به ترتیب ۲۱ و ۵۱/۵ نانومتر می باشند حساسیت این نانو ذرات به عنوان تابعی از دما و غلظت بخار بنزین مورد بررسی قرارگرفت تحلیل داده ها نشان میدهد که دمای کار بهینه حسگرهای نانوذرات اکسید روی خالص به بخار بنزین به ترتیب ۲۸۷ و ۳۶۵ درجه سانتیگراد است که با کوچکتر شدن اندازه ذره دمای کار نیز کمتر شده است و دیگر خواص اعم از حساسیت حسگر زمان پاسخ غلظت اشباع و انرژی فعالسازی برای نومنه مایسل معکوس بهبود پیدا کردها ست