سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

آذر تاجور – کارشناسان ارشد علوم تربیتی
سیاوش پورطهماسبی –

چکیده:

مساله سوئ مصرف مواد یکی از معضلاتبهداشتی روانی و اجتماعی خانواده های دانشجویان است به این صورت که اولا تعداد افرادی که به مصرف مواد مخدر روی می آورند پیوسته درحال افزایش است این افزایش بویژه درمیان جوانان دانشجو به چشم می خورد ثانیا سن شروع مصرف مواد کاهشی تدریجی اما مداوم را نشان میدهد ثالثا برای مصرف مواد مخدر دانشجویان و جوانان وابستگی شدیدی به دوستان یا همسالان و گروهی که به آن تعلق دارد پیدا می کند این وابستگی با سست شدن ارتباط با والدین که درنتیجه اسکان درشهر دیگر و دوری از انان می باشد شدیدتر و عمیق تر نیز می شود بنابراین روابط خانوادگی می تواند بسیاری از مسائل ناشی از مصرف ماد مخدر را تشدید کند و یا به عکس در جلوگیری از تعدیل آنها موثر باشد بدین منظور پژوهش حاضر به بررسی اختلالات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر درخانواده های دانشجویان می پردازد آیا مشخصه های خانوادگی دانشجویان مبتلا به اختلال های مصرف مواد و دانشجویان بهنجار متفاوت است؟ آیا بین مشخصه های خانوادگی دانشجویان و شدت ابتلا به اختلال های مصرف مواد مخدر دربین دانشجویان رابطه وجود دارد؟