سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریا قناعت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
وحید مشیرنیا – دکترای محیط زیست)
حسین قریشی – رئیس محیط زیست، شرکت پالایش نفت تهران)
فریدا قناعت – کارشناس محیط زیست

چکیده:

این مقاله به بررسی مطالعات قبلی انجام شده در زمینه ی حذف آلاینده فنول از پساب صنایع گوناگون با استفاده از روشهای TiO2/UV و H2O2/ UV که جزء روشهای اکسیداسیو پیشرفته هستند می پردازد. فاکتور های موثر در روند اینآزمایش ها، مقدار و غلظت کاتالیست و اکسنده، میزانpH محیط و غلظت اولیه الاینده می باشد که با بررسی نتایج بدست آمدهpH غالب و بهینه در روند حذف این الاینده اسیدی است و با افزایش مقدار اکسنده میزان حذف افزایش می یابد که بعد از رسیدن به یک مقدار مشخص، افزایش این ماده منجر به کاهش میزان حذف میگردد و همچنین مطالعات نشان داد مقدارمناسب کاتالیست این ازمایشها در بازه ۲ -۰/۵گرم بر لیتر می باشد. نتایج حاصل در غلظت اولیه الاینده ۲۰۰ -۵۰ppm مقدار بهینه اکسنده را ۵۵۰-۲۰۰میلی لیتر بر لیتر نشان میدهد و از طرفی در همین غلظت از آلاینده میزان بهینه کاتالیست ۱-۲گرم بر لیتر بوده است وpH بهینه در این آزمایشات برابر ۴ می باشد.