سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زینب اصغری گرگری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل جلفا
منوچهر رحمتی قورولی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل جلفا

چکیده:

محاسبات نرم یک نمونه از متدلوژیهای محاسباتی است که این تکنیکها ابزاری قدرتمند برای بدست آوردن راه حلهای مسائل به شکل سریع و بصورت صحیح و قابل قبول می باشند مدل کیفیت نرم افزار ماژولهای مستعد خرابی را با صحت قابل قبول د رمحتواهای مشخصی پیشگویی می نماید افزایش تقاضاها برای کیفیت نرم افزار نیازمند تکنیکهای مدلسازی قدرتمندتری برای تخمین کیفیت نرم افزار میب اشند ما نیازمند توسعه یک مدل کیفی مبتنی بر تکنیکهای مدلسازی می باشیم که بتواند مشخصات کیفی سطوح بالا را با بیشترین صحت ارزیابی نماید. این مقاله یک بررسی از انواع تکنیکهای تخمین کیفیت نرم افزار را برای ایجاد یک مدل کیفی نرم افزار و همچنین مقایسه کارایی این تکنیکها ارائه میدهد انواع مدلهای تخمین کیفیت عبارتنداز: موردهای مبتنی بر قانون، درخت رگرسیون، قانون مبتنی بر سیستم.