سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فروه السادات حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
جمشید فولادی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران
سیده زهرا موسوی نژاد –

چکیده:

تریپتوفان آمینواسید ضروری دررژیم غذایی است که به عنوان ماده اولیه درسنتز شیمیایی داروها و نیز بطور گسترده درصنایع غذایی کاربرد دارد درنیمه انتهایی قرن بیستم تکنولوژی تولید این اسید آمینه برپایه تخمیر و با استفاده از سویه هایی مانند E.coli وکورینه باکتریوم گلوتامیکوم پیشرفت زیادی داشته است با افزایش میزان تقاضا برای امینواسیدها بسیاری ازشرکت ها سعی درتحقیقات وسیع به منظور تولید کارای این ترکیبات نمودند پیامد این مسابقه تکنولوژیکی تسریع و توسعه درساخت آمینواسیدها با روشهای مختلفی بوده است استفاده از بیوکاتالیست های تثبیت شده سبب سرعت و بازده ویژه محصول بالاتر واکنش مرتبط با چگالی افزایش یافته سلولی کنترل اسانتر فرایند تخمیر و پایداری طولانی مدت عملکرد سلولی میگردد دراین بررسی از بیوکاتالیزور سلولی آزاد و تثبیت شده E.coli درسه حامل مختلف درتولید اسید آمینه تریپتوفان استفاده شده و بررسی و مقایسه میزان تولید صورت گرفته است.