سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ام البنین آراسته خوش بین – مربی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
سعید هدایت – کارشناسارشد سازه،شرکتپتروپارس

چکیده:

سیستمهای جداسازی پایه در بسیاری از کشورهای زلزله خیز تا حدود زیادی مراحل تئوری و آزمایشگاهی خود را پشت سر گذاشته و طی سالهای اخیردر بسیاری از این کشورها جنبه کاربردی پیدا کرده است. این تحقیق به بررسی روند تکاملی و اصول تدوین آیین نامه های موجود ساختمانهای جداساز لرزه ای، در خصوصانواع جداسازها از نظر تئوری، روشهای تحلیل و نتایج آزمایشگاهی می پردازد. همچنین در این تحقیق سعی بر آن است تا با تحلیل سازه های لرزه جدا و پایه ثابتبه بررسی مقایسه ای رفتار سازه های جداساز پایه در مقابل زلزله پرداخته شود.