سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد هاشمی فشارکی – دانش آموخته کارشناسی عمران
احمدرضا رئیسی وانانی – دانشجوی کارشناسی عمران
علی ایزدی – دانشجوی کارشناسی عمران
مجتبی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

بتن یکی از مهمترین پرمصرف ترین ودرعین حال ارزانترین مصالحی می باشد که کاربرد بسیاری دارد این مقاله درنظر دارد تا با معرفی بتن الیافی به منظور افزایش مقاومتکششی درکنار آرماتور و جلوگیری از افزایش ترک خوردگی و بویژه افزایش نرمی ایجاد کند مهمترین کاربردی که بتن الیافی میتواند داشته باشد استفاده آنها درشیب ها و محلهای خوردگی و فرسایش می باشد که کمک بسزایی می کند و همچنین برای کنترل ترک دراثر تغییرات حجمی ناشی از انقباض و انبساط و فراهم نمودن یک سیستم یکپارچه می باشد از همین رو این مقاله بران شد تا به معرفی این بتن بپردازد.