سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا برهانی داریان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، گروه منابع آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدرضا اسمعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جمال ضاهرپور – کارشناس ارشد منابع آب، شرکت آب منطقه ای استان تهران

چکیده:

در مناطق کوهستانی ، ریزشهای برف میتواند به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین کننده آب در فصول گرم سال محسوب گردد. در این برای تشخیص سطح پوشش برف MODIS سنجنده ،TERRA و ماهواره ای AVHRR/ سنجنده ۳ ،NOAA تحقیق از داده های ماهواره ای ۴ و ۶ به منظور ، و حدود آستانه در باندهای ۲ NDSI از شاخص MODIS حوزه آبریز طالقان استفاده شده است. در الگوریتم برفسنجی در ۳ و A از آستانه گذاری در انعکاس باندهای ۱ و AVHRR/ تفکیک برف از ابر و منابع رطوبتی استفاده گردیده است، همچنین در سنجنده ۳ بهره POD آستانه گذاری در باندهای حرارتی ۴ استفاده شده است. به منظور بررسی صحت عملیات تصاویر پردازش شده، از شاخص آماری مشخص گردیده است، محاسبه میشود. با در اختیار داشتن عمق برف و Arc Hydro گرفته شده است. نهایتا، سطح برفی هر زیرحوزه که توسط چگالی آن ، حجم آب معادل هر زیرحوزه محاسبه شده و سپس، نتایج مورد مقایسه قرار میگیرند