سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریوش خسروی – دانشجوی دکترای حرفه ای دامپزشکی دانشگاه تهران
افشین آخوندزاده بستی – استاد دانشکده دامپزشکی تهران
علی خنجری – دستیار گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده دامپزشکی تهران
حدیثه نوری –

چکیده:

بهدلیل اثرات مضر نگهدارنده های شیمیایی درمواد غذایی مطالعات زیادی در مورد منابع گیاهی و انواع عصاره ها و اسانسهای گیاهی جهت جایگزینی نگهدارنده های با منشا طبیعی صورت گرفته برای اثبات کاربرد اثرات ضدمیکروبی انواع اسانس های گیاهی مطالعه اثرات آنها برروی عوامل میکروبی بیماریزا و مولد فساد مواد غذایی ابتدا در مدلهای آزمایشگاهی و سپس در مدل های غذایی ضروری می باشد دراین مطالعه اثرات اسانس آویشن شیرازی برروی لگاریتم درصد احتمال رشد استافیلوکوکوس طلایی و سالمونلا تیفی موریم دریک محیط آبگوشت قلب و مغز متاثر از غلظت های مختلف صفر ۰/۰۳ و ۰/۶ درصد اسانس آویشن شیرازی درطی ۲۲ روز نگهدار یدر سه درجه حرارت ۱۵و۲۵و۳۵ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرارگرفت برطبق نتایج بدست آمده درصد احتمال رشد استافیلوکوکوس طلایی و سالمونلا تیفی موریم با افزایش غلظت اسانس تقریبا به یک اندازه کاهش پیدا کرده است.