سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله دانشگاه ارومیه
علیرضا مناف پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

بررسی مقایسه ای بین آیین نامه ها از اهمیت بسزایی برخوردار بوده چرا که با ارزیابی موارد تشابه و اختلاف آنها به شناخت بیشتر پارامترهای لرزه ای خواهد انجامید و میتواند جنبه های تمایز و در برخی موارد نقاط ضعف و قوت آیین نامه ها را بشناساند دراین مقاله با هدف ارزیابی نسبی آیین نامه ایران به مقایسه سه آیین نامه لرزه ای ایران و شیلی و آمریکا پرداخته شده استهر سه کشور از مناطق لرزه خیز جهان محسوب شده و آیین نامه های شیلی و آمریکا نیز که جهت مقایسه با آیین نامه ایران انتخاب شده اند دارای اهمیت ویژه ای می باشند . آیین نامه شیلی به لحاظ عملکرد نسبی موفق سازه های این کشور در زلزله سال ۲۰۱۰ و آیین نامه آمریکا به عنوان یک آیین نامه پرکاربرد که مبنای بسیاری از آیین نامه های دیگر دنیا قرار گرفته است معیارهایی که مورد ارزیابی قرارگرفته اند شامل روشهای تحلیل سازه تعیین برش پایه و توزیع نیروی زلزله طبقه بندی خاک ها ضرائب اهمیت ساختمان ضریب رفتار شبتاب طیفی مقادیر دریفت مجاز ضوابط نامنظمی های ساختمان و برخی پارامترهای مهم دیگر می باشند هر سه آیین نامه ایران شیلی و آمریکا تحلیل استاتیکی و دینامیکی را لحاظ کرده اند آیین نامه شیلی برخلاف ایران و آمریکا ذکری از روش تحلیلی دینامیکی تاریخچه زمانی نکرده است