سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهتاب خلیلی فر – قطب علمی اتوماسیون و برداری سیستمهای قدرت-دانشگاه علم وصنعت ایران
نبی اله رمضانی – قطب علمی اتوماسیون و برداری سیستمهای قدرت-دانشگاه علم وصنعت ایران
سیدمحمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون و برداری سیستمهای قدرت-دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

مقاله حاضر با هدف محاسبه انواع خطاهای موازی در فیدر مکرر زمین شده، در تکمیل تحقیقات ارائه شده در مقاله قبلی مولفین در خطای تکفاز ارائه شده است [ ۱]. قابلیت مدلسازی زمین بصورت هادی مجازی که منجر به استخراج اطلاعات ولتاژی زمین در طول فیدر شده بهمراه لحاظ پیچیدگیهای شبکه مکرر زمین شده، از جمله فواصل زمین شدن مختلف و امپدانس زمین شدن از ویژگیهای قابل توجه روش پیشنهادی است. نتایج شبیهسازیها مختلف بیانگر موفقیت روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روشهای پیشین است. نوع و موقعیت خطا، طول فیدر و فواصل زمین شدن، امپدانس زمین شدن پست و هریک از اسپنها، متغیرهای مورد بررسی در شبیهسازیهای صورت گرفته است.