سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری( عضو باشگاه پژوهشگران جوان )

چکیده:

روش های ژئوماتیک امروزه به عنوان مجموعه ای از کارامد ترین روش ها در تجزیه تحلیل ها و تفسیر های مربوط به موضوع های مطرح در برنامه ریزی شهری چشم انداز های روشنی پیش روی متخصصان و دست اندر کاران این عرصه قرار داده است. از طرف دیگر پیشترفت روز افزون سیستم های ژئوماتیک و کاربرد ان در برنامه ریزی شهری و جهت گیری مدیریت شهری کشور در جهت استفاده از این سیستم ها در مدیریت و خدمات شهری می توان از توانایی های ژئوماتیک به عنوان ابزاری در شناسایی مشکلات شهری بر اساس معیار ها و شاخص ها سود جست. پیاده سازی سیستم ژئوماتیکبا نگرش به موضوعات شهری علاوه بر زمینه سازی گرایش مدیریت شهری در به کار گیری سیستم های نوین مدیریتی، ضمن استفاده از کاربرد های گسترده ی این سیستم ها در مدیریت شهری، نیاز مدیران برای شناسایی بافت های شهری بر اساس ملاک های مختلف با پارامتر های متفاوت را براورده می سازد. تعیین جایگاه ژئوماتیک متشکل از فتوگرامتری ، سنجش از دورر، لیزراسکن، نقشه برداری زمینی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در عرصه های مختلف مطالعات شهری محور های اصلی مورد بحث در این مقاله می باشند که از نقطه نظر های کاربرد و مدیریت این نوع اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این تحقیق مهمترین پارامتر های مطرح در هر یک از این کاربرد هابا توجه به نیاز های موجود در مطالعات شهری تعیین می گردد. نتایج این مقاله حاکی از اهمیت روش های ژئوماتیک در استفاده های چند منظره در برنامه ریزی شهری است.