سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا خواجه ساهوتی – کارشناس ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهدی خلف شوشتری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک,علوم و تحقیقات اراک

چکیده:

در سالهای اخیر تحقیقات گسترده ای برای ارزیابی و مقاوم سازی سازه ها در برابر تخریب پیشرونده صورت گرفته است و روش Alternate Path به عنوان مهمترین روش مستقیم ارزیابی ساختمان ها در برابر این رویداد پیشنهاد شده که در آن از تحلیل های خطی و غیر خطی بهره برده می شود. در این مطالعه ضوابط طراحی سازه به روش استاتیکی غیر خطی در برابر تخریب پیشرونده معرفی شده و سپس ظرفیت مقاومت یک سازه خمشی فولادی با استفاده از روش Alternate Path توصیه شده توسط راهنمایDOD و GSA ارزیابی می شود و در آن از تحلیل استاتیکی غیرخطی آمده در ۴۱ASCEبرای ارزیابی پتانسیل سازه در برابر این رویداد استفاده می گردد. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داده که سازه مورد نظر در برابر تخریب پیشرونده آسیب پذیر بوده و با بهسازی آن ، بیش از هفت تن سنگینتر شده است