سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس درب هنزی – عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان (عج)

چکیده:

بتن ایران با قرار داشتن بر روی کمربند زلزله آلپ و هیمالیا یکی از مناطق لرزه خیز جهان است و در حال حاضر قسمت اعظم ساختمانهای روستایی و شهری از مصالح بنایی سنتی اجرا شده یا میشوند. در دهه های گذشته به علت تصورات نادرست و عدم توجه به سازه های بنایی بعنوان یک سازه مهندسی، باعث گردید که اجرای این سازه ها غیر اصولی و در نهایت سازه ای ضعیف جهت مقابله با نیروهای ناشی از زلزلهپدید اید. در این مقاله سعی بر آن شده که تعدادی از ضعفهای اجرایی ساختمانهای بنایی در زلزله های گذشته مطرح و راهکارهای مقاوم سازی این نوع سازه ها با ارائه یک نوع بتن جدید به نام بتن خود بتن تراکم (self compacting concrete) بررسی گردد.