سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن خسروانی – کارشناسی ارشد اداره کل منابع طبیعی
راضیه فرجی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیا
آرزو نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
ابوالفضل دلاوری کامیاب – کارشناسی مرتع و آبخیزداری

چکیده:

امروزه افزایش بی رویه جمعیت سبب گرایش بیشتر پژوهشگران به بررسی مسئله شوری ومشکلات اقتصادی ومدیریتی آن شده است بطوریکه استفاده از گیاهان شورپسند و مقاوم به شوری معطوف شدها ست تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان مقاومت گیاه قره داغ به عامل شوری درحوزه آبریزکویر میقان با مساحت ۱۱۲ کیلومتر مربع در شمال شرقی اراک صورت گرفته است این تحقیق در غالب طرح کرتهای دوبار خرد شده صورت گرفت با توجه به اهمیت بیشتر این عامل با شش درجه مختلف در کرتهای فرعی قرا رداده شده و سطوح مختلف شوری با هدایت الکتریکی ۱۵,۲۹,۴۵,۷۵ و یک سطح شاهد با ۵ دسی زیمنس برمتر در ۲۵ درجه سانتی گراد درنظر گرفته شد با توجه به اهمیت کمتر نوع املاح در مقابل اثر فشار ا سمزی ناشی از وجود نمک این عامل در کرت های اصلی با دو نوع نمک مختلف سولفات سدیم نمک شمال کویر و نمک طعام نمک جنوب کویر قرار داده شد.