سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیما مهران نیا – کارشناس ارشد خاک و پی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق رفتار مکانیکی نوعی خاک مسلح که از اضافه نمودن الیاف پلیمری (در اصطلاح کارخانه نایلون ۶-۶ به ماسه ریز و ماسه درشت به دست می آید مورد مطالعه قرار گرفته است. الیاف به صورت کاملاً یکنواخت و تصادفی در مخلوط پخش شده ان د. این الیاف جزء ضایعات کارخانه لاستیک سازی می باشد که دارای مقاومت کششی زیاد و ماندگاری بسیار طولانی درخاک هستند. با به کارگیری این الیاف در خاک علاوه بر اصلاح رفتار مکانیکی خاک راه حلی برای دفن این ضایعات پیدا می شود. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی رفتار تنش -کرنش، مقاومت برشی، شکل پذیری و مدول الاستیسیته خاک مسلح شده با الیاف می باشد. برای این منظور نتایج آزمایشهای برش مستقیم و سه محوری ارائه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این آزمایشها نشان داد که افزودن الیاف به خاک مقاومت برشی و شکل پذیری نمونه ها را افزایش می دهد. همچنین الیاف ماسه های حاوی ریزدانه را بهتر مسلح می کنند