سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هیمن نوربخش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهنسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
مونا بیطرف – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهنسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
فرامرز خدائیان – استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

چکیده:

سطح بالای کلسترول با وقوع بیماریهای قلبی ارتباط دارد. گزارش شده است که پروبیوتیکها در حضور نمکهای صفراوی از طریق دکانژوکه کردن آنها قادر به کاهش کلسترول می باشند. در این تحقیق لاکتوباسیلوس رئوتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی از نظر مقاومت به اسید و نمک صفراوی و نیز توانایی دکانژوکه کردن نمک (عوامل موثردر کاهش کلسترول) مورد مطالعه قرارگرفتند.فیلتر دیسک های تلقیح شده با باکتری روی محیط MRS آگار محتوی ۰٫۵ درصد نمک صفراوی قرار داده شد.