سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هاجر رئیسی نافچی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس
مجید عبدوس – دانشیار گروه شیمی دانشگاه امیرکبیر
سعید کاظمی نجفی – دانشیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مطالعه اثر مقدار نانوذرات رس از سری DK برمبنای مونتموریلونیت برروی مقاومت به اتش کامپوزیتهای حاصل از الیاف چوب – پلی پروپیلن – نانورس مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور الیاف چوب و پلی پروپیلن با نسبت ۵۰ به ۵۰ با یکدیگر مخلوط گردید و نانو رس نیز با نسبت وزنی ۰، ۲ ، ۴ درصد و ماده سازگار کننده پلی پروپیلن اکسید شده در فاز مذاب درمجاورت اکسیژن هوا به میزان ۳% در تمامی ترکیبات استفاده شد. سپس برای تهیه نانوکامپوزیت مواد با یکدیگر در دستگاه اکسترودر مخلوط شد و با پرس گرم صفحه هایی به ابعاد ۱۵×۱۵cm و ضخامت ۲mm تهیه گردید برای انجام تست اتش صفحات نانوکامپوزیت حاصل به ابعاد تعریف شده در استاندارد ASTM D1413 تبدیل گردید سپس مقاومت به اتش نانوکامپوزیت ها اندازه گیری شد نتایج نشان داد که با افزایش مقدارنانوذرات رس از ۰ به ۴۰ درصد دوام کامپوزیت ها در برابر اتش افزایش می یابد.