سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا توکلی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سوده اکبرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه

چکیده:

در سالهای اخیر وقوع حملات تروریستی مسئله ارزیابی و بررسی پتانسیل وقوع خرابی پیش رونده در سازه های موجود و سازه هایی که در فاز طراحی هستند را بصورت گسترده ای دربین محققین سراسر جهان مطرح نموده است خرابی پیش رونده وضعیتی است که درآن بروز یک خرابی موضعی در یک عضو سازه ای منجر به شکست اعضای مجاور آن و نهایتا خرابی کل سازه یا بطور نامتناسب بخش اعظم آن می گردد. هدف ازاین مقاله مطالعه پدیده خرابی پیشرونده تحت الگوهای بارگذاری جانبی مختلف و تاثیر مکان عضو آسیب دیده در مقاومت کلی سازه بوده و همچنین با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش آور تغییر مکان جانبی نسبی و سطح عملکرد سازه در خصوص این پدیده مورد ارزیابی قرارمیگیرد. و نسبت مقاومت برشی باقیمانده به عنوان یک شاخص کمی برای ارزیابی Robustness سازه های آسیب دیده و مقاومت در برابر خرابی پیشرونده ارائه شده است.