سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد احمدی مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدلشت نشا گیلان
رضا حق بین – دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن
کوشا قادر –
فریبرز اصغری نیا –

چکیده:

با پیشرفت روزافزون علم پژوهشگران و محققانسعی بر این داشته اند که به دلیل وزن مخصوص زیاد بتن این مشکل را نیز حل نمایند در نتیجه آزمایشها برروی نمونه های مختلف بتن برای سبک سازی بتن آغاز شد اما سبک کردن بتن باعث ایجاد فضای خالی زیادی در آن می شود و درنتیجه کاهش مقاومت آن را به همراه دارد در تحقیق حاضر به منظوردسترسی به بتنهای سبک با عملکرد بالا ۱۰ طرح اختلاط متفاوت حاوی میکرو و نانوسیلیس ساخته شده و مقاومت فشاری و خمشی نمونه ها تا سن ۹۰ روز بررسی شده است در ساخت نمونه ها ا زلیکا به عنوان سبکدانه استفاده شدها ست همچنین جذب آب سطحی نمونه ها نیز محاسبه و با هم مقایسه شده اند.