سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشته رضایی – پژوهنده پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

ازاواخر قرن ۱۹ میلادی برای مقابله با پدیده خوردگی فلزات استفاده ازروکشهای آلی درمقیاس صنعتی با ساختن آمیزه ای ازروغن بزرگ و پیگمنت سرب قرمز اغاز شد از آن زمان به بعد تعدادبیشماری ازپیگمنت های ضدخوردگی وارد بازار مصرف شده و درحال حاضر مصرف تعدادی از آنها به دلیل آلودگی محط زیست محدود گردیده است تحقیق حاضر با هدف بررسی مقاومت ضدخوردگی سه نوع پیگمنت پرمصرف دربازارهای داخل کشور شامل سرب قرمز اکسید آهن میکائی و پودرروی درمحیط Huridity , salt spray صورت گرفته است محمل انتخابی برای ساخت پرایمر رزین chlorinated rubber بوده و فرمولاسیون اولیه برمبنای IPS انتخاب شده است نتایج حاصل ازاین تحقیق ضمن مشخص کردن موارد نقض درIPS نشان میدهد که پودرروی بهترین حفاظت را ازسطح درمقابل عوامل خورنده انجام داده است.