سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رویا دستجردی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد- یزد- ایران
محمدرضا محدث مجتهدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
زهرا فداکار – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد- یزد- ایران

چکیده:

نانوکامپوزیتهای پلیمری به دلیل مزایای ویژه و منحصر به فرد در دهه اخیر به صورت گستردهای در رشتههای مختلف علم وتکنولوژی مورد توجه قرار گرفتهاند. اصلاح خواص منسوجات و پلیمرها با استفاده از نانوساختارهای فلزی و معدنی عرصه جدیدی راجهت تولید محصولات با خواص مورد نظر فراهم ساخته است. در این مقاله مقاومت سایشی پارچههای نانوکامپوزیت حلقوی بافت حاصل از تولید و فرایند نخهای فیلامنتی نانوکامپوزیت در مقیاس نیمه صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشانگر بهبودقابل توجه مقاومت سایشی پارچههای نانوکامپوزیتی نسبت به پارچه خالص میباشد. به طوریکه مقاومت سایشی پارچههای نانوکامپوزیتی ۲/۵برابر نسبت به نمونه خالص افزایش یافته است. روند مشاهده شده در تغییرات مقاومت سایشی با تغییرات خواص مورفولوژیکی و خواص کششی- مکانیکی نمونهها مطابقت دارد