سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر دلائی میلان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، تهران
علی ارومیه ای – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، تهران
میرعلی محمدی – دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی، ارومیه

چکیده:

از مهمترین وظایف یک زمین شناس مهندس، تبدیل تعاریف کیفی زمین شناسی به مقادیر کمی مورد نظر مهندسین ژتوتکنیک میباشد. نتیجه مطالعات زمین شناسی مهندسی در قالب نقشههای زمین شناسی مهندسی ظهور مییابد که تامین کننده نیاز مهندسین در اجرای پروژههای عمرانی خواهد بود. در این تحقیق سعی شده مقاومت انواع سنگهای موجود در سطح حوضهی آبریز با استفاده از شاخص دوام وارفتگی، شاخص بار نقطهای و میزان واگشت چکش اشمیت بدست آید و نقشه زمین شناسی مهندسی(بر پایه مقاومت سنگها)تهیه شود. هر چند اکثر سنگهای منطقه دارای مقاومت بار نقطهای کم تا متوسط میباشد( وجود زونهای دگرگونی در منطقه مهمترین دلیل این امر میباشد) ولی از لحاظ دوام اکثرا دارای دوام وارفتگی بالائی می – باشند. در خاتمه، با ادغام نتایج این آزمونها و تهیه نقشه مقاومت کل نتیجه گیری میشود که مقدار قابل توجهی از سنگهای منطقه دارای مقاومت متوسط تا خیلی زیاد میباشند.