سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میترا ایران منش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر
فرزاد محبوبی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن، متالورژی و نفت

چکیده:

پوشش های کامپوزیتی رسوب دهی الکتریکی از فناوری های جدید اصلاح سطح هستند که به طور گسترده برای کاربردهای صنعتی فلزات و بهبود مقاومت خوردگی و خواص مکانیکی استفاده می شوند. در این تحقیق سعی شده است، به وسیله معلق سازی غلظت های مختلفی از نانوکاربید تنگستن در حمام استاندارد آبکاری کرم، لایه نشانی هم زمان پوشش کرم سخت به همراه ذرات سخت سرامیکی، در حضور روان ساز TEPA(Tetra Ethylene pent Amine) انجام پذیرد. در این پژوهش به بررسی تأثیر غلظت نانو ذرات موجود در محلول، دانسیته جریان و نوع جریان اعمالی (مقایسه جریان پالسی با جریان مستقیم) پرداخته شده است. جهت بررسی مورفولوژی سطح و توزیع ذرات و درصد وزنی ذرات در پوشش، از بررسی های میکروسکوپ الکترونی SEM و آنالیزور EDS و جهت بررسی خواص پوشش از آزمون خوردگی و سختی سنجی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش غلظت ذرات در محلول، حضور ذرات در پوشش افزایش یافته و سختی از ۸۸۰ به ۱۲۰۰ ویکرز افزایش می یابد. همچنین نرخ خوردگی (بر حسب میلی متر در سال) کرم ساده از( ۴/۲۱۳*۱۰(-۳ به ( (mpy)4/198*10(-5 برای پوشش کامپوزیتی حاوی ۷ درصد وزنی پودر نانو تهیه شده با جریان مستقیم کاهش یافته است.