سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی هدایتی – کارشناس ارشد گروه پیل سوختی-مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان -پژوهشکده مهن
سعید اصغری – استادیار پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران
باقر فقیه ایمانی – هیئت علمی پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران

چکیده:

در سال های اخیر صفحات دو قطبی فلزی توجه زیاذی را بدلیل استحکام مکانیکی بالا، نفوذ پذیری گاز پایین، رسانایی حرارتی و الکتریکی خیلی بالا ، هزینه تولید نسبتا کم و… به خود جلب کرده اند. امیدبخش ترین مواد جهت کار در محیط اسید غشا، فولاد های زنگ نزن می باشند. در این مقاله رفتار خوردگی و مقاومت تماسی صفحات دو قطبی فلزی از جنس فولاد زنگ نزن AISI 316L مورد بررسی قرار گرفته است. از ازمون های خوردگی پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و پتانسیواستات ( در شرایط اندی و کاتدی) برای بررسی رفتار خوردگی صفحات دو قطبی استفاده شد. نتایج ازمون خوردگی پتانسیودینامیک نشان داد که چگالی جریان خوردگی در شرایط پرچ O2 کمتر از شرایط پرچ H2 بوده و به ترتیب برابر است با: ۱A/cm2 و A/cm2 6/1. بنابراین نرخ خوردگی در شرایط اندی بیشتر از شرایط کاتدی است.نتایج ازمون خوردگی پتانسیواستات نشان داد که چگالی جریان در شرایط اندی و کاتدی به ترتیب در مقادیر ۰/۱۶ A/cm و A/cm./.6 ثابت شدند. ازمون مقاومت تماسی نشان داد که میزان مقاومت تماسی در فشار N/cm140 برابر m .cm100 بوده که این مزان مقاومت تماسی برای کاربرد پیل سوختی مناسب نمی باشد.